Forum


Powrót elektroniczne zamówienie z wolnej ręki

A.

Aleksandra .....

0

Dzień dobry, które dokumenty w postępowaniu z wolnej ręki powyżej progów muszą być dostarczone w formie elektronicznej i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Formularz oferty, JEDZ, informacja z Krajowego rejestru Karnego, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wykaz usług?
Dzień dobry, które dokumenty w postępowaniu z wolnej ręki powyżej progów muszą być dostarczone w formie elektronicznej i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Formularz oferty, JEDZ, informacja z Krajowego rejestru Karnego, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wykaz usług?
0
2019-11-29 13:11 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

powyżej progów UE - wszystkie
powyżej progów UE - wszystkie
0
2019-11-29 13:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy