Forum


Powrót Dokumenty a elektronizacja

M.

Mariusz .....

Fachowiec 215

Zwracam się z takimi zapytaniami dot. elektronizacji zamówień. Został ogłoszony przetarg unijny na roboty budowlane. Otrzymaliśmy 6 ofert. W toku badania ofert pojawiły się zagłostki tj.
1. czy jak wystawiona jest gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia i ta gwarancje wadialna jeszcze została przez wykonawce opatrzona jego kwalifikowanym podpisem nie stoi na przeszkodzie żeby to przyjąć jako prawidłowe?
2. wykonawca złożył ofertę spakowaną w pliku .rar. próba weryfikacji tego pliku na stronce weryfikacjapodpisu.pl jak i jej zawartości nie pozwoliły sprawdzić czy ten plik jest podpisany kwalifikowanym podpisem. Czy można do wykonawcy zwrócić się na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy pzp o wyjaśnienie jaki program do podpisu kwalifikowanego został użyty i czy można żądać od wykonawcy żeby przedstawił jakiś raport, protokół że złożona przez niego oferta w spakowanym pliku rar jest podpisana kwalifikowanym podpisem?
3. czy weryfikacja złożonych dokumentów przez wykonawców podpisanych kwalifikowanym podpisem można weryfikować tylko i wyłącznie za pomoca strony weryfikacjapodpisu.pl czy też należy weryfikować programem do podpisu kwalifikowanego, których użyli wykonawcy?
Z góry dziękuje za odpowiedz na powyższe pytania.
Zwracam się z takimi zapytaniami dot. elektronizacji zamówień. Został ogłoszony przetarg unijny na roboty budowlane. Otrzymaliśmy 6 ofert. W toku badania ofert pojawiły się zagłostki tj. 1. czy jak wystawiona jest gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia i ta gwarancje wadialna jeszcze została przez wykonawce opatrzona jego kwalifikowanym podpisem nie stoi na przeszkodzie żeby to przyjąć jako prawidłowe? 2. wykonawca złożył ofertę spakowaną w pliku .rar. próba weryfikacji tego pliku na stronce weryfikacjapodpisu.pl jak i jej zawartości nie pozwoliły sprawdzić czy ten plik jest podpisany kwalifikowanym podpisem. Czy można do wykonawcy zwrócić się na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy pzp o wyjaśnienie jaki program do podpisu kwalifikowanego został użyty i czy można żądać od wykonawcy żeby przedstawił jakiś raport, protokół że złożona przez niego oferta w spakowanym pliku rar jest podpisana kwalifikowanym podpisem? 3. czy weryfikacja złożonych dokumentów przez wykonawców podpisanych kwalifikowanym podpisem można weryfikować tylko i wyłącznie za pomoca strony weryfikacjapodpisu.pl czy też należy weryfikować programem do podpisu kwalifikowanego, których użyli wykonawcy? Z góry dziękuje za odpowiedz na powyższe pytania.
0
2019-11-30 22:39 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Gwarancja wadialna musi być podpisana przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli jest to jest prawidłowo, nie ma znaczenia że są jeszcze podpisane przez inną osobę dodatkowo. Weryfikacjapodpisu.pl nie jest jedynym narzędziem do zweryfikowania podpisu, można skorzystać także z kilku innych np. Szafir, SmartSign (Asseco) itp.
Gwarancja wadialna musi być podpisana przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli jest to jest prawidłowo, nie ma znaczenia że są jeszcze podpisane przez inną osobę dodatkowo. Weryfikacjapodpisu.pl nie jest jedynym narzędziem do zweryfikowania podpisu, można skorzystać także z kilku innych np. Szafir, SmartSign (Asseco) itp.
0
2019-12-02 10:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy