Forum


Powrót Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.

M.

Mariusz .....

Fachowiec 606

W przetargu unijnym na roboty budowlane zostało złożonych 6 ofert. W przetargu wymagane było wadium. 2 wykonawców złożyło oświadczenie o grupie kapitałowej, pozostali nie złozyli. W terminie trzech dni nikt nie złozył z tych wykonawców oświadczenia o grupie kapitałowej. Będa wzywani do złożenia oświadczenia dot. grupy kapitałowej. Czy jak zostaną wezwani do uzupełnienia tego oświadczenia i nie uzupełnią go czy będzie podstawa do zatrzymania wadium czy też nie? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
W przetargu unijnym na roboty budowlane zostało złożonych 6 ofert. W przetargu wymagane było wadium. 2 wykonawców złożyło oświadczenie o grupie kapitałowej, pozostali nie złozyli. W terminie trzech dni nikt nie złozył z tych wykonawców oświadczenia o grupie kapitałowej. Będa wzywani do złożenia oświadczenia dot. grupy kapitałowej. Czy jak zostaną wezwani do uzupełnienia tego oświadczenia i nie uzupełnią go czy będzie podstawa do zatrzymania wadium czy też nie? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2019-12-02 11:08 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 620

Jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej oświadczenie dot. grupy kapitałowej, składane jest w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, żądanie tego oświadczenia odbywa się z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 Pzp. Oznacza to, że w procedurze odwróconej na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp nie wzywa do złożenia oświadczenia dot. grupy kapitałowej wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w terminie, , tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wtedy nie złożenie takiego oświadczenia na wezwanie, jest przesłanka do wykluczenia wykonawcy i zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust 4a.
Jeżeli postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej oświadczenie dot. grupy kapitałowej, składane jest w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, żądanie tego oświadczenia odbywa się z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 Pzp. Oznacza to, że w procedurze odwróconej na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp nie wzywa do złożenia oświadczenia dot. grupy kapitałowej wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w terminie, , tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wtedy nie złożenie takiego oświadczenia na wezwanie, jest przesłanka do wykluczenia wykonawcy i zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust 4a.
0
2019-12-02 11:13 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy