Forum


Powrót Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy

A.

Anna .....

4

Witam, przetarg nieograniczony- komunikacja miejska podzielony na 4 zadania , w PN oferty złożyło dwóch różnych wykonawców , ale każdy na inne zadanie, czy w tej sytuacji trzeba czekać 5 dni aby podpisać umowę czy można podpisać bez czekania na wniesienie przez wykonawcę odwołania.
Witam, przetarg nieograniczony- komunikacja miejska podzielony na 4 zadania , w PN oferty złożyło dwóch różnych wykonawców , ale każdy na inne zadanie, czy w tej sytuacji trzeba czekać 5 dni aby podpisać umowę czy można podpisać bez czekania na wniesienie przez wykonawcę odwołania.
0
2019-12-03 11:19 0

A.

Agnieszka .....

3

Można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. przypadku zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jeśli w takim postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp).
Można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. przypadku zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jeśli w takim postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp).
0
2019-12-03 13:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy