Forum


Powrót Informacja banku

M.

Mariusz .....

Fachowiec 218

Przetarg unijny. W siwz został zawarty zapis o następującej treści: "sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla Pakietu I 100 000,00 zł". Wykonawca w złożonym jedzu w części IV lit.b pkt 6 wypełnił ten pkt który brzmi: "raport z listy rachunków bgż - 301 670,47 zł saldo dostępne na dzień 17.11.19". czy tak jak wykonawca wpisał w w/w pkt jedza potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu? Czy to można podpiąć pod informację z banku? Z góry dziękuje za pomoc w tym zakresie.
Przetarg unijny. W siwz został zawarty zapis o następującej treści: "sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla Pakietu I 100 000,00 zł". Wykonawca w złożonym jedzu w części IV lit.b pkt 6 wypełnił ten pkt który brzmi: "raport z listy rachunków bgż - 301 670,47 zł saldo dostępne na dzień 17.11.19". czy tak jak wykonawca wpisał w w/w pkt jedza potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu? Czy to można podpiąć pod informację z banku? Z góry dziękuje za pomoc w tym zakresie.
0
2019-12-03 21:48 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 697

JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy a nie banku. Zamawiający w SIWZ na pewno wskazał, jakich dokumentów będzie żądał na poświadczenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Proszę się szczegółowo zapoznać z SIWZ.
JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy a nie banku. Zamawiający w SIWZ na pewno wskazał, jakich dokumentów będzie żądał na poświadczenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Proszę się szczegółowo zapoznać z SIWZ.
0
2019-12-04 10:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy