Forum


Powrót Użyczenie sprzętu

M.

Mariusz .....

Fachowiec 615

Przetarg unijny. Zamawiający wymagał w siwz następującego warunku, tj.: Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 4 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonego do przygotowania gleby. We wskazanej częsci jedz należało podać również podstawe dysponowania. Wykonawca w jedz w częsci IV lit. c pkt 9 wskazał 4 szt. pługów i jak podstawę dysponowania wstawił umowę użyczenia. Do jedz nie zostało załączone żadne zobowiązanie. Czy umowę użyczenia można przyjąć jako dysponowanie własne jak to ma w przypadku leasingu, dzierżawy czy raczej powinno być załączone zobowiązanie do tego? Z góry dziękuje za pomoc w tym zakresie.
Przetarg unijny. Zamawiający wymagał w siwz następującego warunku, tj.: Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 4 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonego do przygotowania gleby. We wskazanej częsci jedz należało podać również podstawe dysponowania. Wykonawca w jedz w częsci IV lit. c pkt 9 wskazał 4 szt. pługów i jak podstawę dysponowania wstawił umowę użyczenia. Do jedz nie zostało załączone żadne zobowiązanie. Czy umowę użyczenia można przyjąć jako dysponowanie własne jak to ma w przypadku leasingu, dzierżawy czy raczej powinno być załączone zobowiązanie do tego? Z góry dziękuje za pomoc w tym zakresie.
0
2019-12-03 22:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy