Forum


Powrót dokumenty

A.

Anna .....

30

Witam, postep. powyżej progu. Wykonawca po otwarciu ofert sam z siebie przesłał nastep. dokumenty tj. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek itd. , oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jak wg Państwa postąpić, czy uznać przesłane dokumenty czy wezwać z art. 26 ust. 1 ustawy pzp do uzupełnienia ww. dokumentów.
Będę bardzo wdzięczna za podpowiedzi.
Witam, postep. powyżej progu. Wykonawca po otwarciu ofert sam z siebie przesłał nastep. dokumenty tj. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek itd. , oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Jak wg Państwa postąpić, czy uznać przesłane dokumenty czy wezwać z art. 26 ust. 1 ustawy pzp do uzupełnienia ww. dokumentów. Będę bardzo wdzięczna za podpowiedzi.
0
2019-12-04 08:32 0

A.

Agnieszka .....

12

Jeśli są ok to nie ma powodu do wzywania do ich złożenia.
Jeśli są ok to nie ma powodu do wzywania do ich złożenia.
0
2019-12-04 08:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy