Forum


Powrót zamówienie in-house unijne

A.

Agnieszka .....

12

Witam, czy muszę żądać w zamówieniach in-house od Wykonawcy, który jest doskonale znany Zamawiającemu ( ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, zamawiający sprawuje nad Wykonawcą prawną kontrolę ) dokumentów na wykluczenie, czy wystarczy JEDZ, jako oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu?
Witam, czy muszę żądać w zamówieniach in-house od Wykonawcy, który jest doskonale znany Zamawiającemu ( ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, zamawiający sprawuje nad Wykonawcą prawną kontrolę ) dokumentów na wykluczenie, czy wystarczy JEDZ, jako oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu?
0
2019-12-04 08:40 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

JEDZA musicie żądać koniecznie podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast jeżeli nie stawiacie warunków udziału w postępowaniu no to w zakresie tego nie żądacie dokumentów. Natomiast uważam że sprawowanie kontroli nad wykonawcą nie zwalnia z badania przesłanek braku podstaw do wykluczenia i żądania ewentualnych dokumentów/oświadczeń.
JEDZA musicie żądać koniecznie podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast jeżeli nie stawiacie warunków udziału w postępowaniu no to w zakresie tego nie żądacie dokumentów. Natomiast uważam że sprawowanie kontroli nad wykonawcą nie zwalnia z badania przesłanek braku podstaw do wykluczenia i żądania ewentualnych dokumentów/oświadczeń.
0
2019-12-04 09:07 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy