Forum


Powrót brak zestawienia kosztów zadania - do uratowania?

E.

Ewa .....

0

Dzień dobry, proszę o pomoc w poniższym temacie; zgodnie z treścią SIWZ, wykonawcy składający ofertę zobowiązani byli do przedłożenia następujących dokumentów: formularz ofertowy, uproszczony kosztorys ofertowy, zestawienie kosztów zadania wraz z wykazem wskaźników cenotwórczych dla każdej z branż, tj. koszty ogólne, koszty zakupu, zysk, roboczogodzina, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo oraz oświadczenie wstępne. Jeden z wykonawców składając ofertę, nie dołączył do niej zestawienia kosztów zadania, przy czym złożony kosztorys ofertowy jest kompletny oraz nie budzi zastrzeżeń. Czy wobec tego stanu faktycznego, zamawiający jest uprawniony do działania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wezwania tego wykonawcy do złożenia brakującego dokumentu - zestawienia kosztów zadania? Czy oferta do odrzucenia?
Dzień dobry, proszę o pomoc w poniższym temacie; zgodnie z treścią SIWZ, wykonawcy składający ofertę zobowiązani byli do przedłożenia następujących dokumentów: formularz ofertowy, uproszczony kosztorys ofertowy, zestawienie kosztów zadania wraz z wykazem wskaźników cenotwórczych dla każdej z branż, tj. koszty ogólne, koszty zakupu, zysk, roboczogodzina, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo oraz oświadczenie wstępne. Jeden z wykonawców składając ofertę, nie dołączył do niej zestawienia kosztów zadania, przy czym złożony kosztorys ofertowy jest kompletny oraz nie budzi zastrzeżeń. Czy wobec tego stanu faktycznego, zamawiający jest uprawniony do działania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wezwania tego wykonawcy do złożenia brakującego dokumentu - zestawienia kosztów zadania? Czy oferta do odrzucenia?
0
2019-12-05 08:36 0

M.

Marzena .....

2

Moim zdaniem, należy odrzucić. Zestawienie kosztów zadania, nie jest dokumentem, który można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 lub dokumentem potwierdzającym okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1.
Moim zdaniem, należy odrzucić. Zestawienie kosztów zadania, nie jest dokumentem, który można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 lub dokumentem potwierdzającym okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1.
0
2019-12-05 09:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy