Forum


Powrót Aktualnośc dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp

AS

Agnieszka Szczechowicz-Pierko

0

Art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni a dokumenty te winny być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.
Rozporządzenie, dla którego szczegółową delegacją jest art. 25 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje aktualność niektórych dokumentów odnosząc się do terminu składania ofert.
Przy czym warto rozważyć:
- czy wiążąca jest treść ustawy, czy treść aktu wykonawczego?
- czy istotny jest kierunek zmian , który w konsekwencji doprowadzi do sytuacji w której Zamawiający w pewnych zakresach będą samodzielnie weryfikować Wykonawców (przy czym jasne jest, że nie po otwarciu ofert a najwcześniej po upływie terminu na wniesienie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej);
- czy nie jest po prostu błędem pozostawienie odniesienia aktualności do terminu składania ofert, ponieważ dość charakterystycznie odniesienia te pozostały przy dotychczas wymienionych dokumentach - te zaś, które są "nowe" bądź w znacznym stopniu skorygowane nie mają odniesienia, tym samym wobec nich właściwym jest zapis ustawy;
- dodatkowo, również bardzo charakterystycznie w odniesieniu do dokumentów KRK, ZUS, US, CEIDG/KRS - w "nowym" rozporządzeniu wykreślono słowo: "aktualny", ja rozumiem tą zmianę jako konsekwencję art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, który jako akt stanowiący wyznacza sposób interpretacji aktualności dokumentów na dzień składania tych dokumentów;
- a na koniec, czy biorąc pod uwagę obecne zapisy może należy je interpretować w taki sposób, że dla dokumentów, dla których w rozporządzeniu wyznaczono termin ich aktualności i odniesienie do terminu składania ofert - należy ich przestrzegać, a dla dokumentów, dla których w rozporządzenie nie ma odniesienia aktualności - wiążący jest termin określony w ustawie, tj. aktualnych na dzień złożenia.
Pozdrawiam:)
Art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni a dokumenty te winny być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. Rozporządzenie, dla którego szczegółową delegacją jest art. 25 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje aktualność niektórych dokumentów odnosząc się do terminu składania ofert. Przy czym warto rozważyć: - czy wiążąca jest treść ustawy, czy treść aktu wykonawczego? - czy istotny jest kierunek zmian , który w konsekwencji doprowadzi do sytuacji w której Zamawiający w pewnych zakresach będą samodzielnie weryfikować Wykonawców (przy czym jasne jest, że nie po otwarciu ofert a najwcześniej po upływie terminu na wniesienie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej); - czy nie jest po prostu błędem pozostawienie odniesienia aktualności do terminu składania ofert, ponieważ dość charakterystycznie odniesienia te pozostały przy dotychczas wymienionych dokumentach - te zaś, które są "nowe" bądź w znacznym stopniu skorygowane nie mają odniesienia, tym samym wobec nich właściwym jest zapis ustawy; - dodatkowo, również bardzo charakterystycznie w odniesieniu do dokumentów KRK, ZUS, US, CEIDG/KRS - w "nowym" rozporządzeniu wykreślono słowo: "aktualny", ja rozumiem tą zmianę jako konsekwencję art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, który jako akt stanowiący wyznacza sposób interpretacji aktualności dokumentów na dzień składania tych dokumentów; - a na koniec, czy biorąc pod uwagę obecne zapisy może należy je interpretować w taki sposób, że dla dokumentów, dla których w rozporządzeniu wyznaczono termin ich aktualności i odniesienie do terminu składania ofert - należy ich przestrzegać, a dla dokumentów, dla których w rozporządzenie nie ma odniesienia aktualności - wiążący jest termin określony w ustawie, tj. aktualnych na dzień złożenia. Pozdrawiam:)
0
2016-10-05 14:52 0

J.

Janusz .....

0

Należy to rozumieć tak że dokumenty mają być wystawione w terminach zgodnie z Rozporządzeniem i jednocześnie maja być aktualne. Czyli np. zamawiający wzywa do złożenia dokumentu KRK od wykonawcy najwyżej ocenionego, wtedy wykonawca składa dokument aktualny na dzień złożenia jednak ma on być wystawiony z datą wystawienia nie wcześniejszą jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Może być wystawiony nawet 5 miesięcy przed terminem s.o. i jak jest aktualny (tzn. wg wykonawcy zawiera informację zachowującą swoją aktualność na dzień złożenia) to składa ten dokument zamawiającemu. Dokument ten może być również wystawiony po terminie składania ofert.
Należy to rozumieć tak że dokumenty mają być wystawione w terminach zgodnie z Rozporządzeniem i jednocześnie maja być aktualne. Czyli np. zamawiający wzywa do złożenia dokumentu KRK od wykonawcy najwyżej ocenionego, wtedy wykonawca składa dokument aktualny na dzień złożenia jednak ma on być wystawiony z datą wystawienia nie wcześniejszą jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Może być wystawiony nawet 5 miesięcy przed terminem s.o. i jak jest aktualny (tzn. wg wykonawcy zawiera informację zachowującą swoją aktualność na dzień złożenia) to składa ten dokument zamawiającemu. Dokument ten może być również wystawiony po terminie składania ofert.
1
2016-10-06 12:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy