Forum


Powrót Umowa w formie elektronicznej

W.

Wiesława .....

2

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 dopuszczają zawarcie umowy w formie elektronicznej. Mam pytanie. Jak to ma wyglądać? Plik z podpisaną kwalifikowanym podpisem przez zarząd umową wysyłam do Wykonawcy. Wykonawca podpisuje również podpisem kwalifikowanym. I co dalej? Jeden plik zostawia u siebie, drugi przesyła nam. Który to oryginał, a który kopia?
Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 dopuszczają zawarcie umowy w formie elektronicznej. Mam pytanie. Jak to ma wyglądać? Plik z podpisaną kwalifikowanym podpisem przez zarząd umową wysyłam do Wykonawcy. Wykonawca podpisuje również podpisem kwalifikowanym. I co dalej? Jeden plik zostawia u siebie, drugi przesyła nam. Który to oryginał, a który kopia?
0
2019-12-05 12:30 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 621

W takim przypadku nie ma dwóch plików. Wszyscy podpisują jeden i ten sam plik. Ten jeden plik jest oryginałem ( w takim przypadku będziemy mieli do czynienia ze "zwielokrotnianiem" oryginałów tak jak w przypadku wadium składanego w formie elektronicznej)
W takim przypadku nie ma dwóch plików. Wszyscy podpisują jeden i ten sam plik. Ten jeden plik jest oryginałem ( w takim przypadku będziemy mieli do czynienia ze "zwielokrotnianiem" oryginałów tak jak w przypadku wadium składanego w formie elektronicznej)
0
2019-12-05 12:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy