Forum


Powrót Referencje wystawione przez Zamawiającego, a podpis elektroniczny

D.

Dawid .....

0

Dzień dobry,
Proszę o podpowiedź. Wykonawca złożył na wezwanie z art. 26.1. potwierdzenie wykonania dostaw dla Zamawiającego, przedstawiając skan referencji, które wystawił wcześniej Zamawiający. Czy Waszym zdaniem ten dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę, czy nie musi tego robić?
Dzień dobry, Proszę o podpowiedź. Wykonawca złożył na wezwanie z art. 26.1. potwierdzenie wykonania dostaw dla Zamawiającego, przedstawiając skan referencji, które wystawił wcześniej Zamawiający. Czy Waszym zdaniem ten dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę, czy nie musi tego robić?
0
2019-12-05 13:51 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 620

Jest to kopia referencji, więc musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Jest to kopia referencji, więc musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
0
2019-12-05 13:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy