Forum


Powrót Termin wykonania umowy

A.

Alicja .....

4

Zamawiający w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w umowie zawarł zapis: "termin wykonania-po 30.09.2019 r." W ogłoszeniu o zamówieniu była data 30.09.2019 r. Wykonawca robót budowlanych nie wykonała prac do 30.09.2019 r. i została mu przedłużona umowa na kolejny miesiące.
Moje pytanie dotyczy zapisów odnośnie terminu wykonania określonego w taki sposób jak wyżej. Inwestor twierdzi, że jest ok choć tak naprawdę termin nie został określony, a zgodnie z art. 142 umowę zawiera się na czas oznaczony. Bardzo proszę o pomoc .
Zamawiający w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w umowie zawarł zapis: "termin wykonania-po 30.09.2019 r." W ogłoszeniu o zamówieniu była data 30.09.2019 r. Wykonawca robót budowlanych nie wykonała prac do 30.09.2019 r. i została mu przedłużona umowa na kolejny miesiące. Moje pytanie dotyczy zapisów odnośnie terminu wykonania określonego w taki sposób jak wyżej. Inwestor twierdzi, że jest ok choć tak naprawdę termin nie został określony, a zgodnie z art. 142 umowę zawiera się na czas oznaczony. Bardzo proszę o pomoc .
0
2019-12-10 14:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Nie wiem co zamawiający rozumie pod pojęciem "po 30.09.2019r."
Nie wiem co zamawiający rozumie pod pojęciem "po 30.09.2019r."
0
2019-12-10 15:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy