Forum


Powrót Czy Wykonawca może obniżyć kwotę zaproponowaną w form. ofert. przed zawarciem umowy?

J.

Joanna .....

32

W przetargu nieograniczonym do progów wpłynęły 2 oferty. Jedna była do odrzucenia (nie spełniała zapisów siwz), a drugą trzeba było wyjaśnić. W wyjaśnieniu Wykonawca stwierdził, że źle wycenił jeden z asortymentów i w związku z tym cena ofertowa winna być niższa. Czy mogę to uznać i zawrzeć umowę na niższą kwotę? A co później w informacji o zawarciu umowy - mam wskazać jako kwotę oferty z najwyższą (ale jednocześnie najkorzystniejszą, bo najtańszą odrzucono) ceną kwotę sprzed "obniżki" (czyli wskazaną w formularzu ofertowym)?
W przetargu nieograniczonym do progów wpłynęły 2 oferty. Jedna była do odrzucenia (nie spełniała zapisów siwz), a drugą trzeba było wyjaśnić. W wyjaśnieniu Wykonawca stwierdził, że źle wycenił jeden z asortymentów i w związku z tym cena ofertowa winna być niższa. Czy mogę to uznać i zawrzeć umowę na niższą kwotę? A co później w informacji o zawarciu umowy - mam wskazać jako kwotę oferty z najwyższą (ale jednocześnie najkorzystniejszą, bo najtańszą odrzucono) ceną kwotę sprzed "obniżki" (czyli wskazaną w formularzu ofertowym)?
0
2019-12-10 18:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Zmiana oferty jest niedopuszczalna, za wyjątkiem poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Takie wyjaśnienia mogą się też przyczynić do odrzucenia oferty z powodu błędu obliczenia ceny.
Zmiana oferty jest niedopuszczalna, za wyjątkiem poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Takie wyjaśnienia mogą się też przyczynić do odrzucenia oferty z powodu błędu obliczenia ceny.
0
2019-12-11 07:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy