Forum


Powrót Pełnomocnictwo z nieważnym podpisem elektronicznym

A.

Agnieszka .....

0

Dzień dobry

Mam mały problem z pełnomocnictwem.
Postępowanie unijne prowadzone elektronicznie.
Złożono Pełnomocnictwo podpisane elektronicznie przez Prezesa Zarządu oraz prokurenta. Podpis prezesa jest ważny i wszystko się zgadza. Podpis prokurenta wygasł natomiast 07.12.2019 czyli przed datą składania ofert ( data składania ofert 09.12.2019 r.). Co zrobić w takim przypadku? Czy uznać pełnomocnictwo za ważne?
Dzień dobry Mam mały problem z pełnomocnictwem. Postępowanie unijne prowadzone elektronicznie. Złożono Pełnomocnictwo podpisane elektronicznie przez Prezesa Zarządu oraz prokurenta. Podpis prezesa jest ważny i wszystko się zgadza. Podpis prokurenta wygasł natomiast 07.12.2019 czyli przed datą składania ofert ( data składania ofert 09.12.2019 r.). Co zrobić w takim przypadku? Czy uznać pełnomocnictwo za ważne?
0
2019-12-12 09:09 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Wezwać o uzupełnienie pełnomocnictwa w trybie art. 26 ust. 3a
Wezwać o uzupełnienie pełnomocnictwa w trybie art. 26 ust. 3a
0
2019-12-12 10:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy