Forum


Powrót KRK- wizualizacja dokumentu elektronicznego w postaci. pdf

NA.

Natalia A. .....

35

Postępowanie powyżej progów, a zatem elektronizacja

W wyniku wezwania z art. 26.1, wykonawca przesłał informację z KRK jako „ wizualizację dokumentu elektronicznego wygenerowanego przez system e-Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości” wizualizacja jest plikiem .pdf, który jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.

Na stronie MS jest informacja: „…Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.”

Oczywiście nie chcę drukować tej wizualizacji, ale czy złożenie tego dokumentu jako wizualizacji w formacie .pdf i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę jest prawidłowe ( nie mogę sprawdzić czy ten dokument został podpisany podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu)
Natomiast:
„Wizualizacja dokumentu w formie pliku XML jest takim samym zaświadczeniem jak zaświadczenie uzyskiwane w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego”

Biorąc powyższe pod uwagę:
1. Czy mogę przyjąć wizualizację w postaci .pdf podpisaną KPE przez wykonawcę, czy też muszę wezwać wykonawcę na podstawie art. 26.3

2. Jeżeli muszę wezwać na podstawie art. 26.3 , to czy prawidłowym będzie, że napisze wykonawcy, że ma przesłać zaświadczenie w takim formacie w jakim je otrzymał czyli .xml , wtedy będę mogła zweryfikować podpis wystawcy i będę to traktowała jakbym otrzymała oryginał dokumentu, a wizualizacji dokumentu dokonam sama przez stronę MS
Postępowanie powyżej progów, a zatem elektronizacja W wyniku wezwania z art. 26.1, wykonawca przesłał informację z KRK jako „ wizualizację dokumentu elektronicznego wygenerowanego przez system e-Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości” wizualizacja jest plikiem .pdf, który jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. Na stronie MS jest informacja: „…Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.” Oczywiście nie chcę drukować tej wizualizacji, ale czy złożenie tego dokumentu jako wizualizacji w formacie .pdf i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę jest prawidłowe ( nie mogę sprawdzić czy ten dokument został podpisany podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu) Natomiast: „Wizualizacja dokumentu w formie pliku XML jest takim samym zaświadczeniem jak zaświadczenie uzyskiwane w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego” Biorąc powyższe pod uwagę: 1. Czy mogę przyjąć wizualizację w postaci .pdf podpisaną KPE przez wykonawcę, czy też muszę wezwać wykonawcę na podstawie art. 26.3 2. Jeżeli muszę wezwać na podstawie art. 26.3 , to czy prawidłowym będzie, że napisze wykonawcy, że ma przesłać zaświadczenie w takim formacie w jakim je otrzymał czyli .xml , wtedy będę mogła zweryfikować podpis wystawcy i będę to traktowała jakbym otrzymała oryginał dokumentu, a wizualizacji dokumentu dokonam sama przez stronę MS
0
2019-12-12 10:12 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 932

Nie wiem, co masz na myśli ,mówiąc wizualizacja. Jeśli jest to kopia zaświadczenia KRK potwierdzona za zgodność z oryg. kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, to zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia o dokumentach jest ok.
Nie wiem, co masz na myśli ,mówiąc wizualizacja. Jeśli jest to kopia zaświadczenia KRK potwierdzona za zgodność z oryg. kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, to zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia o dokumentach jest ok.
0
2019-12-12 14:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy