Forum


Powrót Zawiadomienie Wykonawcy po terminie wniesienia odwołania/Protokół postępowania

J.

Joanna .....

10

Ogłoszono wybór ofert do przetargu krajowego. Po wysłaniu informacji o wyborze:
1. W tym samym dniu jeden z Wyk. zadał Zam. pytanie dlaczego wybrał ofertę droższą - odpowiedzieliśmy, że z uwagi na inne kryterium oceny ofert w efekcie przewyższyła punktowo tańszą. Wyk. przyjął wyjaśnienie - b.u.
2. W 10 dniu po wyborze, inny Wyk., do innego zadania w tym samym postępowaniu złożył zawiadomienie dot. niespełnienia zawartych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów wybranego sprzętu Wyk . Dyrektor polecił komisji przetargowej ponownie zbadać sprawę i przygotować odpowiedź Wykonawcy. Oczywiście dec. komisji była taka sama jak przed wyborem (dodatkowo poradzono się prawnika) i pismo z taką odp. trafiło do Wyk. Wyk. przyjął wyjaśnienie - b.u.
W zw. z powyższą sytuacją zastanawiam się nad prawidłowym wypełnieniem protokołu z postępowania.
Np. w pkt 20 Zatwierdzenie wyniku postęp. - czy komisja zak. prace po udzieleniu odp. zażalającemu się Wyk, czy po uprawomocnieniu się wyboru( tak u nas jest formalnie)?
Np. w pkt 23 Środki ochrony prawnej - opisać treść w/w dwóch pism?
Np. czy traktować czynności dokonane po wyborze to jako czynności nowe/powtórzone?
Proszę o pomoc
Ogłoszono wybór ofert do przetargu krajowego. Po wysłaniu informacji o wyborze: 1. W tym samym dniu jeden z Wyk. zadał Zam. pytanie dlaczego wybrał ofertę droższą - odpowiedzieliśmy, że z uwagi na inne kryterium oceny ofert w efekcie przewyższyła punktowo tańszą. Wyk. przyjął wyjaśnienie - b.u. 2. W 10 dniu po wyborze, inny Wyk., do innego zadania w tym samym postępowaniu złożył zawiadomienie dot. niespełnienia zawartych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów wybranego sprzętu Wyk . Dyrektor polecił komisji przetargowej ponownie zbadać sprawę i przygotować odpowiedź Wykonawcy. Oczywiście dec. komisji była taka sama jak przed wyborem (dodatkowo poradzono się prawnika) i pismo z taką odp. trafiło do Wyk. Wyk. przyjął wyjaśnienie - b.u. W zw. z powyższą sytuacją zastanawiam się nad prawidłowym wypełnieniem protokołu z postępowania. Np. w pkt 20 Zatwierdzenie wyniku postęp. - czy komisja zak. prace po udzieleniu odp. zażalającemu się Wyk, czy po uprawomocnieniu się wyboru( tak u nas jest formalnie)? Np. w pkt 23 Środki ochrony prawnej - opisać treść w/w dwóch pism? Np. czy traktować czynności dokonane po wyborze to jako czynności nowe/powtórzone? Proszę o pomoc
0
2019-12-12 14:34 0

T.

Tomasz .....

42

Moja propozycja:
W pkt. 20 wpisałbym datę uprawomocnienia się wyboru (tak jak jest u Was formalnie).
W pkt. 23 nie uwzględniałbym treści tych pism – nie są to środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu), a w myśl art. 181 nie jest to także informacja o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej – tym samym w świetle ustawy nie było także czynności nowych/powtórzonych.
Pisma jednak wpłynęły, odpowiedź do Wykonawcy także poszła – uwzględniłbym je wyłącznie jako załączniki do protokołu.
Moja propozycja: W pkt. 20 wpisałbym datę uprawomocnienia się wyboru (tak jak jest u Was formalnie). W pkt. 23 nie uwzględniałbym treści tych pism – nie są to środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu), a w myśl art. 181 nie jest to także informacja o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej – tym samym w świetle ustawy nie było także czynności nowych/powtórzonych. Pisma jednak wpłynęły, odpowiedź do Wykonawcy także poszła – uwzględniłbym je wyłącznie jako załączniki do protokołu.
0
2019-12-12 15:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy