Forum


Powrót Postępowanie dla trzech jednostek

E.

Ewa .....

0

Trzy szkoły realizują projekt na doskonalenie nauczycieli i zakup wyposażenia. Organ wykonawczy na podst. art. 16 ust 4 Pzp wyznaczył jedną z pośród nich do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień na ich rzecz. I teraz pytanie jak to technicznie ogarnąć? W ogłoszeniu o zamówienie ma figurować tylko jednostka wiodąca? Czy winna być zawarta jedna umowa główna i trzy szczegółowe? Podpowiedzcie jak to ogarnąć formalnie.
Trzy szkoły realizują projekt na doskonalenie nauczycieli i zakup wyposażenia. Organ wykonawczy na podst. art. 16 ust 4 Pzp wyznaczył jedną z pośród nich do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień na ich rzecz. I teraz pytanie jak to technicznie ogarnąć? W ogłoszeniu o zamówienie ma figurować tylko jednostka wiodąca? Czy winna być zawarta jedna umowa główna i trzy szczegółowe? Podpowiedzcie jak to ogarnąć formalnie.
0
2019-12-13 09:43 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Postępowanie przeprowadza jeden w imieniu (pewnie jst) na rzecz X, Y, Z itd. U nas w takim przypadku nie zawieramy oddzielnych umów, jeśi zakres zamówienia jest taki sam dla wszystkich szkół czyli taki sam zakres doskonalenia i takie samo wyposażenie. Postępowanie prowadzi np. urząd w imieniu gminy dla podległych jednostek X,Y,Z. Zawiera się jedną Umowę, w której dopisujemy, że zamówienie umowa dotyczy realizacji dla X,Y,Z. Natomiast jeśli zakresy się różnią to lepiej podzielić na części np. na każdą szkołę i wtedy będzie odrębna umowa na każdą część.
Postępowanie przeprowadza jeden w imieniu (pewnie jst) na rzecz X, Y, Z itd. U nas w takim przypadku nie zawieramy oddzielnych umów, jeśi zakres zamówienia jest taki sam dla wszystkich szkół czyli taki sam zakres doskonalenia i takie samo wyposażenie. Postępowanie prowadzi np. urząd w imieniu gminy dla podległych jednostek X,Y,Z. Zawiera się jedną Umowę, w której dopisujemy, że zamówienie umowa dotyczy realizacji dla X,Y,Z. Natomiast jeśli zakresy się różnią to lepiej podzielić na części np. na każdą szkołę i wtedy będzie odrębna umowa na każdą część.
0
2019-12-13 10:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy