Forum


Powrót ZUS KRK

K.

Katarzyna .....

3

Otrzymalam od ksiegowej zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu składek ZUS. Zaswiadczenie to jest wydrukiem dokumentu wystawionego i podpisanego elektronicznie. Skoro mam wydruk a nie elektroniczny dokument, to moze osoba uprawomocniona potwierdzic go za zgodnosc swojm podpisem kwalifikowanym?

Czy wnioskujemy o KRK dla podmiotu zbiorowego w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 6? Czy to tylko dotyczy członków zarządu/rady nadz/prokurenta?
Otrzymalam od ksiegowej zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu składek ZUS. Zaswiadczenie to jest wydrukiem dokumentu wystawionego i podpisanego elektronicznie. Skoro mam wydruk a nie elektroniczny dokument, to moze osoba uprawomocniona potwierdzic go za zgodnosc swojm podpisem kwalifikowanym? Czy wnioskujemy o KRK dla podmiotu zbiorowego w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 6? Czy to tylko dotyczy członków zarządu/rady nadz/prokurenta?
0
2019-12-16 09:53 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Jak macie dokument wystawiony i podpisany elektronicznie to możecie go wykorzystać, ale jest też możliwość podpisania scanu dokumentu przez uprawnioną przez wykonawcę osobę (podpis kwalifikowany elektroniczny wykonawcy będzie stanowił za zgodność z oryginałem).
KRK z art. 24 ust. 5 pkt 6 dotyczy członków zarządu/rady/prokurenta a nie podmiotu zbiorowego.
Jak macie dokument wystawiony i podpisany elektronicznie to możecie go wykorzystać, ale jest też możliwość podpisania scanu dokumentu przez uprawnioną przez wykonawcę osobę (podpis kwalifikowany elektroniczny wykonawcy będzie stanowił za zgodność z oryginałem). KRK z art. 24 ust. 5 pkt 6 dotyczy członków zarządu/rady/prokurenta a nie podmiotu zbiorowego.
0
2019-12-16 10:30 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy