Forum


Powrót oferta - zobowiązanie podmiotu trzeciego

K.

Katarzyna .....

3

1. Właśnie wzięłam się za sprawdzanie ofert, które wpłynęły w przetargu. Moi drodzy, wykonawca w celu spełnienia warunków postępowania powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Warunkami było: posiadanie środków finansowych/zdolność kredytowa na określoną kwotę oraz dysponowanie kierownikiem robót. Wykonawca wskazał podmiot trzeci określając zakres czynności jako wykonanie robót budowlanych. Jak to się ma do zapisu art. 22a ust. 4 ustawy. Czy trzeba będzie to z wykonawcą wyjaśnić?

2. Procedura odwrócona. Oferta, o której pisze powyżej nie jest najwyżej ocenioną. Mając na względzie m.in. opinię UZP dotycząca procedury odwróconej, oferty sprawdzam pod kątem ew, podstaw do odrzucenia, pod kątem kryteriów ocen, nie badam podmiotowo wykonawcy, nawet nie muszę sprawdzać oświadczeń wstępnych. Czy w związku z tym co opisałam w pkt 1, z tą ofertą muszę robić cokolwiek (wyjaśnienia dot. zasobów podmiotu trzeciego)?
1. Właśnie wzięłam się za sprawdzanie ofert, które wpłynęły w przetargu. Moi drodzy, wykonawca w celu spełnienia warunków postępowania powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Warunkami było: posiadanie środków finansowych/zdolność kredytowa na określoną kwotę oraz dysponowanie kierownikiem robót. Wykonawca wskazał podmiot trzeci określając zakres czynności jako wykonanie robót budowlanych. Jak to się ma do zapisu art. 22a ust. 4 ustawy. Czy trzeba będzie to z wykonawcą wyjaśnić? 2. Procedura odwrócona. Oferta, o której pisze powyżej nie jest najwyżej ocenioną. Mając na względzie m.in. opinię UZP dotycząca procedury odwróconej, oferty sprawdzam pod kątem ew, podstaw do odrzucenia, pod kątem kryteriów ocen, nie badam podmiotowo wykonawcy, nawet nie muszę sprawdzać oświadczeń wstępnych. Czy w związku z tym co opisałam w pkt 1, z tą ofertą muszę robić cokolwiek (wyjaśnienia dot. zasobów podmiotu trzeciego)?
0
2019-12-16 14:19 0

K.

Katarzyna .....

3

ok. Chyba pospieszyłam się z pisaniem. Doczytałam, że najpierw wybieramy najwyżej ocenionego i potem badamy jego oświadczenie i pozostałe dokumenty podmiotowe i ewentualnie wyjaśnień i uzupełnień żądamy wtedy ( od tego, którego badaliśmy jako najwyżej ocenionego).
ok. Chyba pospieszyłam się z pisaniem. Doczytałam, że najpierw wybieramy najwyżej ocenionego i potem badamy jego oświadczenie i pozostałe dokumenty podmiotowe i ewentualnie wyjaśnień i uzupełnień żądamy wtedy ( od tego, którego badaliśmy jako najwyżej ocenionego).
0
2019-12-16 14:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy