Forum


Powrót potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu

A.

Aleksandra .....

1

Witam i proszę o opinie, bo się zapętliłam ;)
PN na usługi powyżej progów, 17 części. Procedura odwrócona. Wykonawca na podstawie 26.1 wezwany został do przedłożenia dokumentów w 3 częściach (gdzie był postawiony szczegółowy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej) , jego oferta jest najwyżej oceniona jeszcze w 2 częściach, gdzie ten warunek nie był szczegółowo definiowany (tam obowiązywało jedynie oświadczenie zawarte w JEDZ).
Otwarcie ofert: 10 listopada 2019. Polisa od 10.11.2017-9.11.2019. Z 26.3 wezwano Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, który potwierdzi spełnienie warunku w okresie od otwarcia ofert. Otrzymałam polisę zawartą na okres 18.11.2019-17.11.2020 oraz pismo przewodnie, że w pozostałym okresie, tj. 10.11-16.11 zapomniał się ubezpieczyć. I teraz w 3 częściach, gdzie sposób potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu był szczegółowo zdefiniowany, wykluczam go bo nie potwierdził jego spełnienia, natomiast co z częściami, gdzie warunek nie był definiowany. Tam mogę dokonać wyboru jego oferty, czy jednak mając świadomość, że w ogóle nie posiadał ubezpieczenia, powinnam zareagować. Sprawa pilna. Proszę o Wasze spostrzeżenia.
Witam i proszę o opinie, bo się zapętliłam ;) PN na usługi powyżej progów, 17 części. Procedura odwrócona. Wykonawca na podstawie 26.1 wezwany został do przedłożenia dokumentów w 3 częściach (gdzie był postawiony szczegółowy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej) , jego oferta jest najwyżej oceniona jeszcze w 2 częściach, gdzie ten warunek nie był szczegółowo definiowany (tam obowiązywało jedynie oświadczenie zawarte w JEDZ). Otwarcie ofert: 10 listopada 2019. Polisa od 10.11.2017-9.11.2019. Z 26.3 wezwano Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, który potwierdzi spełnienie warunku w okresie od otwarcia ofert. Otrzymałam polisę zawartą na okres 18.11.2019-17.11.2020 oraz pismo przewodnie, że w pozostałym okresie, tj. 10.11-16.11 zapomniał się ubezpieczyć. I teraz w 3 częściach, gdzie sposób potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu był szczegółowo zdefiniowany, wykluczam go bo nie potwierdził jego spełnienia, natomiast co z częściami, gdzie warunek nie był definiowany. Tam mogę dokonać wyboru jego oferty, czy jednak mając świadomość, że w ogóle nie posiadał ubezpieczenia, powinnam zareagować. Sprawa pilna. Proszę o Wasze spostrzeżenia.
0
2019-12-17 07:09 0

N.

Natalia .....

31

jeżeli w pozostałych częściach nie był postawiony warunek szczegółowy to nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy, to zamawiający precyzyjnie określił w jakich częściach wymaga ubezpieczenia, skoro w innych częściach nie wymagał to znaczy że ubezpieczenie nie było to konieczne.
jeżeli w pozostałych częściach nie był postawiony warunek szczegółowy to nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy, to zamawiający precyzyjnie określił w jakich częściach wymaga ubezpieczenia, skoro w innych częściach nie wymagał to znaczy że ubezpieczenie nie było to konieczne.
0
2019-12-17 08:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy