Forum


Powrót zawiadomienie o wyborze oferty

DS

Dorota Szarkowska

0

Zgodnie z nowelizacja zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: wyborze oferty najkorzystniejszej, o wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych. Jeżli nezwłocznie to znaczy, że nie jak poprzednio po wyborze najkorzystniejszej oferty a w momencie wykluczenia lub odrzucenia. Czy w takim przypadku po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców już poinformowanych o wykluczeniu lub odrzuceniu powiadamia się również o wyborze najkorzystniejszej oferty?
Zgodnie z nowelizacja zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: wyborze oferty najkorzystniejszej, o wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych. Jeżli nezwłocznie to znaczy, że nie jak poprzednio po wyborze najkorzystniejszej oferty a w momencie wykluczenia lub odrzucenia. Czy w takim przypadku po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców już poinformowanych o wykluczeniu lub odrzuceniu powiadamia się również o wyborze najkorzystniejszej oferty?
0
2016-10-06 08:02 0

M.

Marta .....

27

Tak, o wynikach informujesz wszystkich wykonawców - odrzuconych i wykluczonych też.
Tak, o wynikach informujesz wszystkich wykonawców - odrzuconych i wykluczonych też.
1
2016-10-06 09:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy