Forum


Powrót Obowiązek łączenia, sumowania czy odrębność danych zadań

D.

Dariusz .....

0

Planujemy skorzystać z usług zarządzania projektami typu:
- Rozwój usług społecznych (osoby zmarginalizowane)
- Wzrost jakości edukacji przedszkolnej (przedszkolaki)
- Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (uczniowie szkół podstawowych)

Czy patrząc na różne typy tych projektów, różne badania, wskaźniki, kręgi osób mogących brać udział w nich, itd. to musimy łączyć, sumować takie usługi zarządzania na te 3 projekty i ogłaszać to w formie PN?

Czy możemy odrębnie stosować procedurę dla danego projektu odpowiednio do jej wartości szacunkowej?
Planujemy skorzystać z usług zarządzania projektami typu: - Rozwój usług społecznych (osoby zmarginalizowane) - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej (przedszkolaki) - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (uczniowie szkół podstawowych) Czy patrząc na różne typy tych projektów, różne badania, wskaźniki, kręgi osób mogących brać udział w nich, itd. to musimy łączyć, sumować takie usługi zarządzania na te 3 projekty i ogłaszać to w formie PN? Czy możemy odrębnie stosować procedurę dla danego projektu odpowiednio do jej wartości szacunkowej?
0
2019-12-19 08:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy