Forum


Powrót DOKUMENT OKREŚLAJĄCY NALEŻYTE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

I.

Iga .....

0

Firma X jako Wykonawca przedstawia dokumenty w celu potwierdzenia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Jednym z nich nie są referencje ani protokół odbioru tylko zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku i nie zgłaszaniu sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania w/w obiektu budowlanego. Wykonawca nie posiada innych dokumentów podpisanych przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane roboty budowlane i nie będzie miał (inwestorem była firma prywatna). Czy takie zaświadczenie powinno być zadowalającym udokumentowaniem, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone? Czy Zamawiający może takiego dokumentu nie uznać? Czy jest jakieś orzecznictwo, które wskazuje, że jest to prawidłowy dokument jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać innych dokumentów?
Firma X jako Wykonawca przedstawia dokumenty w celu potwierdzenia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Jednym z nich nie są referencje ani protokół odbioru tylko zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku i nie zgłaszaniu sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania w/w obiektu budowlanego. Wykonawca nie posiada innych dokumentów podpisanych przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane roboty budowlane i nie będzie miał (inwestorem była firma prywatna). Czy takie zaświadczenie powinno być zadowalającym udokumentowaniem, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone? Czy Zamawiający może takiego dokumentu nie uznać? Czy jest jakieś orzecznictwo, które wskazuje, że jest to prawidłowy dokument jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać innych dokumentów?
0
2019-12-19 14:29 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Jeśli inwestorem była firma prywatna, to nie widzę najmniejszych przeszkód, żeby wystawiła referencje.
Jeśli inwestorem była firma prywatna, to nie widzę najmniejszych przeszkód, żeby wystawiła referencje.
0
2019-12-19 14:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy