Forum


Powrót dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków

K.

Katarzyna .....

3

Wykonawca załączył do oferty oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Nie powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego. Jego oferta została oceniona najwyżej, został wezwany do przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków. Wykonawca nie dołączył wykazu osób, a zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobu w zakresie zdolności zawodowej. Przecież mógł przedłożyć wykaz osób wskazując, że będzie dysponował kierownikiem robót np. na podstawie umowy zlecenia.
Wykonawca załączył do oferty oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Nie powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego. Jego oferta została oceniona najwyżej, został wezwany do przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków. Wykonawca nie dołączył wykazu osób, a zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobu w zakresie zdolności zawodowej. Przecież mógł przedłożyć wykaz osób wskazując, że będzie dysponował kierownikiem robót np. na podstawie umowy zlecenia.
0
2019-12-20 09:05 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Jeżeli wykonawca wskazał w ofercie że sam spełnia warunki udziału w postępowaniu to potem w ramach składania dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień nie może powoływać się na podmiot trzeci.
Jeżeli wykonawca wskazał w ofercie że sam spełnia warunki udziału w postępowaniu to potem w ramach składania dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień nie może powoływać się na podmiot trzeci.
0
2019-12-20 09:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy