Forum


Powrót modyfikacja warunku udziału w postępowaniu

E.

Elżbieta .....

1

Witajcie, W SIWZ zapisaliśmy następujący warunek w zakresie doświadczenia:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy, zakończonej podpisaniem protokołu odbioru robót) polegającą na budowie/przebudowie urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, na kwotę nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu I – 400 000 zł brutto
II) dla Pakietu II – 1 200 000 zł brutto
Wykonawca nie może sumować robót o mniejszej wartości celem spełnienia wymaganego warunku.

Jeden z wykonawców poprosił o zmianę tego warunku, w ten sposób by dopuścić zsumowanie doświadczenia z dwóch różnych umów, które realizowane były w tym samym czasie.
Jak sądzicie , czy można zmodyfikować ten warunek na następujący:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy, zakończonej podpisaniem protokołu odbioru robót) polegającą na budowie/przebudowie urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, na kwotę nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu I – 400 000 zł brutto
II) dla Pakietu II – 1 200 000 zł brutto
I wersja: Wykonawca może zsumować roboty o mniejszej wartości, wykonywane na podstawie różnych umów, pod warunkiem, że były one wykonywane w tym samym czasie, tzn. czasy trwania umów od daty ich rozpoczęcia do zakończenia, pokrywają się ze sobą w 80%.
II wersja: Wykonawca może zsumować roboty o mniejszej wartości, wykonywane na podstawie różnych umów, pod warunkiem, że były one wykonywane w tym samym czasie, tzn. daty rozpoczęcia i zakończenia umów muszą być takie same.
Witajcie, W SIWZ zapisaliśmy następujący warunek w zakresie doświadczenia: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy, zakończonej podpisaniem protokołu odbioru robót) polegającą na budowie/przebudowie urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, na kwotę nie mniejszą niż: I) dla Pakietu I – 400 000 zł brutto II) dla Pakietu II – 1 200 000 zł brutto Wykonawca nie może sumować robót o mniejszej wartości celem spełnienia wymaganego warunku. Jeden z wykonawców poprosił o zmianę tego warunku, w ten sposób by dopuścić zsumowanie doświadczenia z dwóch różnych umów, które realizowane były w tym samym czasie. Jak sądzicie , czy można zmodyfikować ten warunek na następujący: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy, zakończonej podpisaniem protokołu odbioru robót) polegającą na budowie/przebudowie urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, na kwotę nie mniejszą niż: I) dla Pakietu I – 400 000 zł brutto II) dla Pakietu II – 1 200 000 zł brutto I wersja: Wykonawca może zsumować roboty o mniejszej wartości, wykonywane na podstawie różnych umów, pod warunkiem, że były one wykonywane w tym samym czasie, tzn. czasy trwania umów od daty ich rozpoczęcia do zakończenia, pokrywają się ze sobą w 80%. II wersja: Wykonawca może zsumować roboty o mniejszej wartości, wykonywane na podstawie różnych umów, pod warunkiem, że były one wykonywane w tym samym czasie, tzn. daty rozpoczęcia i zakończenia umów muszą być takie same.
0
2019-12-20 11:39 0

E.

Ewa .....

2

Moim zdaniem nie powinniście tego robić zwłaszcza, że jest zapis w SIWZ, że jedna robota to jedna umowa
Moim zdaniem nie powinniście tego robić zwłaszcza, że jest zapis w SIWZ, że jedna robota to jedna umowa
0
2019-12-20 14:29 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy