Forum


Powrót formularz cenowy - netto/brutto

K.

Katarzyna .....

3

Witam!
Przetarg na dostawę składający się z dwóch części - na każdą z części wpłynęła jedna oferta. Formularz cenowy zawarty w formularzu oferty wyglądał w ten sposób, że wykonawcy mieli wpisać cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto (przemnożenie ilości sztuk i ceny jednostkowej brutto). Ceny miały być podane do dwóch miejsc po przecinku. Jednak okazało się to problemem. Np. przy cenie jednostkowej netto 0,23 gr, cena jednostkowa brutto wynosi 0,28 gr (przy zastosowaniu dwóch miejsc po przecinku), a faktycznie podatek wynosi 0,2829 gr i taki faktycznie odprowadza wykonawca. Obaj wykonawcy wyliczyli jednak wartość dostawy w ten sam sposób tj. mnożąc ilość przez cenę jednostkową netto i dodając do tego 23% VAT. Gdybym miała przeliczać wartość formularza wg dwóch miejsc po przecinku i potraktować jako oczywistą omyłkę rachunkową to wartość jednej z ofert musiałabym pomniejszyć o blisko 15 tys. zł. Przy bardzo niskich cenach jednostkowych ta różnica jest ogromna. Dla nas jako zamawiającego, istotna jest cena i wartość netto. Czy możemy uznać cenę oferty (jednej i drugiej) jako wyliczoną właściwie, choć nie będzie to wynikało licząc na wprost z formularza cenowego, w którym jak wspomniałam cena jednostkowa brutto jest mniejsza o 0,0029 gr, co przy dużych ilościach towaru daje dużą różnicę w wartości? Pisać jakieś wyjaśnienie? Nauczka na przyszłość.....
Witam! Przetarg na dostawę składający się z dwóch części - na każdą z części wpłynęła jedna oferta. Formularz cenowy zawarty w formularzu oferty wyglądał w ten sposób, że wykonawcy mieli wpisać cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto (przemnożenie ilości sztuk i ceny jednostkowej brutto). Ceny miały być podane do dwóch miejsc po przecinku. Jednak okazało się to problemem. Np. przy cenie jednostkowej netto 0,23 gr, cena jednostkowa brutto wynosi 0,28 gr (przy zastosowaniu dwóch miejsc po przecinku), a faktycznie podatek wynosi 0,2829 gr i taki faktycznie odprowadza wykonawca. Obaj wykonawcy wyliczyli jednak wartość dostawy w ten sam sposób tj. mnożąc ilość przez cenę jednostkową netto i dodając do tego 23% VAT. Gdybym miała przeliczać wartość formularza wg dwóch miejsc po przecinku i potraktować jako oczywistą omyłkę rachunkową to wartość jednej z ofert musiałabym pomniejszyć o blisko 15 tys. zł. Przy bardzo niskich cenach jednostkowych ta różnica jest ogromna. Dla nas jako zamawiającego, istotna jest cena i wartość netto. Czy możemy uznać cenę oferty (jednej i drugiej) jako wyliczoną właściwie, choć nie będzie to wynikało licząc na wprost z formularza cenowego, w którym jak wspomniałam cena jednostkowa brutto jest mniejsza o 0,0029 gr, co przy dużych ilościach towaru daje dużą różnicę w wartości? Pisać jakieś wyjaśnienie? Nauczka na przyszłość.....
0
2020-01-07 09:12 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Przy formularzach cenowych, żeby uniknąć właśnie takich różnic powinno się stosować taką samą zasadę jak przy kosztorysie ofertowym, czyli kosztorys według cen jednostkowych netto, na końcu plus VAT = cena brutto. Rozumiem, że tak właśnie wyliczyli oferenci i różnica wynika z zaokrągleń podatku VAT. To czy musicie poprawić cenę zależy od tego jak opisaliście sposób obliczenia ceny oferty. Jeśli napisaliście, że jest to suma wszystkich wartości brutto (cen jednostkowych brutto x ilość) - to powinniście dokonać odpowiednich poprawek rachunkowych w ofertach. Oferenci wiedzieli jaki jest sposób obliczenia ceny oferty, mogli wnioskować o zmianę, a pewnie tego nie zrobili.
Przy formularzach cenowych, żeby uniknąć właśnie takich różnic powinno się stosować taką samą zasadę jak przy kosztorysie ofertowym, czyli kosztorys według cen jednostkowych netto, na końcu plus VAT = cena brutto. Rozumiem, że tak właśnie wyliczyli oferenci i różnica wynika z zaokrągleń podatku VAT. To czy musicie poprawić cenę zależy od tego jak opisaliście sposób obliczenia ceny oferty. Jeśli napisaliście, że jest to suma wszystkich wartości brutto (cen jednostkowych brutto x ilość) - to powinniście dokonać odpowiednich poprawek rachunkowych w ofertach. Oferenci wiedzieli jaki jest sposób obliczenia ceny oferty, mogli wnioskować o zmianę, a pewnie tego nie zrobili.
0
2020-01-07 10:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy