Forum


Powrót sukcesja firm - Pilnie!

K.

Katarzyna .....

3

Firma, która złożyła ofertę w przetargu, wystąpiła do nas z informacją, że w styczniu zamierza wnieść do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, właśnie tego które złożyło u nas ofertę. Tym samym spółka z o.o. Sp. K stanie się sukcesorem (następcą prawnym) wszystkich praw i obowiązków umownych, których stroną była dotąd firma, która złożyła u nas ofertę. Firma pyta czy w związku z opisaną sytuacją wyrazimy zgodę na zawarcie umowy w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej oraz czy sytuacja ta nie będzie traktowana jako podstawa zatrzymania wadium - m.in. art. 46 ust.5 pkt 3 pzp. Wystąpiliśmy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i pewnie od naszej odpowiedzi zależy czy wyrażą zgodę. Jak sukcesja będzie miała się do spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzeniu, że nie podlegają wykluczeniu ,p. doświadczenie w wykonywaniu robót czy niezaleganie z podatkami. Przedłożyć dokumenty będzie musiała spółka z o.o. sp. k. - czy może być tak, że obecna sp. z o.o. nie spełnia warunków, mimo, że oświadczyła, a po sukcesji już tego nie sprawdzimy? Prosze o pomoc
Firma, która złożyła ofertę w przetargu, wystąpiła do nas z informacją, że w styczniu zamierza wnieść do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, właśnie tego które złożyło u nas ofertę. Tym samym spółka z o.o. Sp. K stanie się sukcesorem (następcą prawnym) wszystkich praw i obowiązków umownych, których stroną była dotąd firma, która złożyła u nas ofertę. Firma pyta czy w związku z opisaną sytuacją wyrazimy zgodę na zawarcie umowy w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej oraz czy sytuacja ta nie będzie traktowana jako podstawa zatrzymania wadium - m.in. art. 46 ust.5 pkt 3 pzp. Wystąpiliśmy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i pewnie od naszej odpowiedzi zależy czy wyrażą zgodę. Jak sukcesja będzie miała się do spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzeniu, że nie podlegają wykluczeniu ,p. doświadczenie w wykonywaniu robót czy niezaleganie z podatkami. Przedłożyć dokumenty będzie musiała spółka z o.o. sp. k. - czy może być tak, że obecna sp. z o.o. nie spełnia warunków, mimo, że oświadczyła, a po sukcesji już tego nie sprawdzimy? Prosze o pomoc
0
2020-01-07 10:51 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Myślę. że poprzez Forum tego nie uda się prawidłowo rozstrzygnąć. Sytuacja jest dynamiczna i należy dobrze przeanalizować zarówno ofertę jak i zmiany strony prawnej wynikające z sukcesji. Proponują oddać problem w ręce Radcy lub kancelarii prawnej, która obsługuje Zamawiającego.
Myślę. że poprzez Forum tego nie uda się prawidłowo rozstrzygnąć. Sytuacja jest dynamiczna i należy dobrze przeanalizować zarówno ofertę jak i zmiany strony prawnej wynikające z sukcesji. Proponują oddać problem w ręce Radcy lub kancelarii prawnej, która obsługuje Zamawiającego.
0
2020-01-07 12:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy