Forum


Powrót Jakie dokumenty z rozporządzenia przy tylko obligatoryjnych podstawach wykluczenia

AS

Adam Spychała

0

W przetargu powyżej progu nie zamierzam stawiać żadnych warunków udziału i ograniczyć się tylko do obligatoryjnych podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Jakich dokumentów spośród wskazanych w paragrafie 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów mogę żądać. Konkretnie chodzi mi o to czy na potwierdzenie braku obligatoryjnych podstaw wykluczenia (tych z art. 24 ust. 1 ustawy PZP) trzeba te żądać zaświadczenia z ZUS i US (pkt 2 i 3 w paragrafie 5 rozporządzenia), a także oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków lokalnych (pkt 9 w paragrafie 5 rozporządzenia). Spotkałem się z opinią, że wskazane dokumenty z ZUS i US, a także oświadczenie o niezaleganiu z podatkami lokalnymi składane są już teraz tylko do fakultatywnej przesłanki wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP. Czy ktoś ma już jakieś "pewne" informacje w w tej kwestii.
W przetargu powyżej progu nie zamierzam stawiać żadnych warunków udziału i ograniczyć się tylko do obligatoryjnych podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Jakich dokumentów spośród wskazanych w paragrafie 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów mogę żądać. Konkretnie chodzi mi o to czy na potwierdzenie braku obligatoryjnych podstaw wykluczenia (tych z art. 24 ust. 1 ustawy PZP) trzeba te żądać zaświadczenia z ZUS i US (pkt 2 i 3 w paragrafie 5 rozporządzenia), a także oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków lokalnych (pkt 9 w paragrafie 5 rozporządzenia). Spotkałem się z opinią, że wskazane dokumenty z ZUS i US, a także oświadczenie o niezaleganiu z podatkami lokalnymi składane są już teraz tylko do fakultatywnej przesłanki wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP. Czy ktoś ma już jakieś "pewne" informacje w w tej kwestii.
0
2016-10-06 12:37 0

I.

Izabela .....

0

Witam, moim zdaniem zaświadczenia z ZUS i US można wymagać, jeżeli w SIWZ wskazano fakultatywną przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp. Tak to odczytuję, ale to jest moje subiektywne zdanie.
Witam, moim zdaniem zaświadczenia z ZUS i US można wymagać, jeżeli w SIWZ wskazano fakultatywną przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp. Tak to odczytuję, ale to jest moje subiektywne zdanie.
1
2016-10-06 13:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy