Forum


Powrót Zmiana wysokości wynagrodzenia

K.

Katarzyna .....

26

W związku, iż umowa z Wykonawcą została zawarta na okres dłuższy niż 12 m-cy i w trakcie realizacji umowy nastąpiła zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy), Wykonawca złożył stosowny wniosek do Zamawiającego o zmianę wysokości wynagrodzenia . Wniosek jest zasadny, zawiera uzasadnienie i wyliczenia ceny, tak więc Zamawiający nie ma wątpliwości co do konieczności zwiększenia wynagrodzenia.
Wątpliwość rodzi się, czy zwiększenie wynagrodzenia w umowie nie powinno skutkować zwiększeniem wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej? Powyższa kwestia nie została uregulowana w umowie?
W związku, iż umowa z Wykonawcą została zawarta na okres dłuższy niż 12 m-cy i w trakcie realizacji umowy nastąpiła zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy), Wykonawca złożył stosowny wniosek do Zamawiającego o zmianę wysokości wynagrodzenia . Wniosek jest zasadny, zawiera uzasadnienie i wyliczenia ceny, tak więc Zamawiający nie ma wątpliwości co do konieczności zwiększenia wynagrodzenia. Wątpliwość rodzi się, czy zwiększenie wynagrodzenia w umowie nie powinno skutkować zwiększeniem wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej? Powyższa kwestia nie została uregulowana w umowie?
0
2020-01-09 14:07 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

Zmiana wynagrodzenia +/- w trakcie realizacji zamówienia nie stanowi podstawy zmiany wysokości należytego zabezpieczenia wykonania umowy . Wydłużenie terminu - tak.
Zmiana wynagrodzenia +/- w trakcie realizacji zamówienia nie stanowi podstawy zmiany wysokości należytego zabezpieczenia wykonania umowy . Wydłużenie terminu - tak.
0
2020-01-09 15:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy