Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zwrot

J.

Joanna .....

32

Miałam przetarg na roczne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Żądałam wtedy zabezpieczenia z ustawowymi zapisami dotyczącymi jego zwrotu tj. 70/30 więc 70% oddam w terminie 30 dni od zakończenia realizacji. 30% powinnam oddać w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Zastanawiam się jednak jaki jest sens trzymania nadal tych 30%, skoro teraz ogłaszam nowy przetarg (okres rękojmi nie minął) i wchodzi nowa firma która będzie serwisowała urządzenia i ponosiła tego konsekwencje... Co o tym sądzicie? Pytam, bo może w nowym przetargu powinnam jakoś inaczej zapisać coś odnośnie zabezpieczenia.
Miałam przetarg na roczne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Żądałam wtedy zabezpieczenia z ustawowymi zapisami dotyczącymi jego zwrotu tj. 70/30 więc 70% oddam w terminie 30 dni od zakończenia realizacji. 30% powinnam oddać w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Zastanawiam się jednak jaki jest sens trzymania nadal tych 30%, skoro teraz ogłaszam nowy przetarg (okres rękojmi nie minął) i wchodzi nowa firma która będzie serwisowała urządzenia i ponosiła tego konsekwencje... Co o tym sądzicie? Pytam, bo może w nowym przetargu powinnam jakoś inaczej zapisać coś odnośnie zabezpieczenia.
0
2020-01-09 14:39 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

w usługach stosujemy mniej więcej takie zapisy"4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną.
5. W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w gotówce i należytym wykonaniu umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% wniesionego zabezpieczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zlokalizowany w ..................................................... nr rachunku ............................................. po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu"
w usługach stosujemy mniej więcej takie zapisy"4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną. 5. W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w gotówce i należytym wykonaniu umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% wniesionego zabezpieczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zlokalizowany w ..................................................... nr rachunku ............................................. po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu"
0
2020-01-09 15:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy