Forum


Powrót Aktualność dokumentu art. 25 ust. 1 pkt 2

M.

Mariola .....

0

Postępowanie powyżej progów. Chodzi mi o aktualność Certyfikatu ISO żądanego na potwierdzenie spełniania przez oferowane usług wymagań określonych przez zamawiającego. Otwarcie ofert było 15 maja 2019 r., wezwanie do dokumentów wysłane zostało 31 maja 2019 r. z terminem na złożenie do 11 czerwca 2019 r. Dokument złożono w wyznaczonym terminie z datą ważności od 22 maja 2019 r. do 21 maja 2024 r. (data wystawienia dokumentu 22 maja 2019 r.). Czy złożony Certyfikat ISO należy uznać za aktualny w myśl art. 26 ust. 1?
Postępowanie powyżej progów. Chodzi mi o aktualność Certyfikatu ISO żądanego na potwierdzenie spełniania przez oferowane usług wymagań określonych przez zamawiającego. Otwarcie ofert było 15 maja 2019 r., wezwanie do dokumentów wysłane zostało 31 maja 2019 r. z terminem na złożenie do 11 czerwca 2019 r. Dokument złożono w wyznaczonym terminie z datą ważności od 22 maja 2019 r. do 21 maja 2024 r. (data wystawienia dokumentu 22 maja 2019 r.). Czy złożony Certyfikat ISO należy uznać za aktualny w myśl art. 26 ust. 1?
0
2020-01-09 17:20 0

K.

Katarzyna .....

26

Należy uznać dokument.
Należy uznać dokument.
0
2020-01-10 07:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy