Forum


Powrót dokument w ofercie

G.

Grażyna .....

3

Wykonawca zagraniczny złożył wraz z ofertą zaświadczenie o aktualnym statusie spółki (odpowiednik KRS). Dokument ten (kopia) wraz z tłumaczeniem nie jest potwierdzony za zgodność z oryginałem. Oferta po stworzonym rankingu ofert jest najwyżej oceniana. Wezwać wykonawcę z art. 26 ust. 2, czy też z art. 26 ust. 3 do uzupełnienia?
Wykonawca zagraniczny złożył wraz z ofertą zaświadczenie o aktualnym statusie spółki (odpowiednik KRS). Dokument ten (kopia) wraz z tłumaczeniem nie jest potwierdzony za zgodność z oryginałem. Oferta po stworzonym rankingu ofert jest najwyżej oceniana. Wezwać wykonawcę z art. 26 ust. 2, czy też z art. 26 ust. 3 do uzupełnienia?
0
2020-01-10 13:29 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Wg mnie art. 26 ust. 2.
Wg mnie art. 26 ust. 2.
0
2020-01-10 14:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy