Forum


Powrót Brak możliwości złożenia oferty przez platformę.

M.

Mariola .....

0

Wykonawca X nie mógł złożyć oferty przez platformę zakupową ponieważ miał problem z podpisaniem (platforma nie honorował jego podpisu), więc przesłał ją mailem z podpisem elektronicznym. Ofert było 5, oferta wykonawcy X była najtańsza (kryterium oceny ofert 100%). Wykonawca złożył wadium przelewem po terminie składania ofert.
Pytanie:
1. Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy X jako niezgodna z SIWZ i nie zabezpieczoną wadium?
2. Czy może unieważnić postępowanie jako, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą – wykonawca X nie mógł złożyć oferty przez platformę?
Wykonawca X nie mógł złożyć oferty przez platformę zakupową ponieważ miał problem z podpisaniem (platforma nie honorował jego podpisu), więc przesłał ją mailem z podpisem elektronicznym. Ofert było 5, oferta wykonawcy X była najtańsza (kryterium oceny ofert 100%). Wykonawca złożył wadium przelewem po terminie składania ofert. Pytanie: 1. Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy X jako niezgodna z SIWZ i nie zabezpieczoną wadium? 2. Czy może unieważnić postępowanie jako, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą – wykonawca X nie mógł złożyć oferty przez platformę?
0
2020-01-10 13:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Nie wiem za bardzo dlaczego "platforma nie honorowała podpisu". Ogólnie skłaniałbym się do pkt. 1, chyba że zamawiający nie opisał dokładnie jak należy złożyć ofertę prawidłowo i nie wskazał wykonawcom regulaminu platformy zakupowej.
Nie wiem za bardzo dlaczego "platforma nie honorowała podpisu". Ogólnie skłaniałbym się do pkt. 1, chyba że zamawiający nie opisał dokładnie jak należy złożyć ofertę prawidłowo i nie wskazał wykonawcom regulaminu platformy zakupowej.
0
2020-01-10 14:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy