Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotu trzeciego w kopii

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 730

zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24 aa (procedura odwrócona) i wymagał w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego, złożenia wraz z ofertą zobowiązania tego podmiotu w oryginale. Jeden z Wykonawców, złożył zobowiązanie w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę a nie przez podmiot trzecie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający, jeżeli NIE jest to oferta najkorzystniejsza. Czy należy wezwać do uzupełnienia we właściwej formie? Czy pozostawić to tak jak jest, bo pod kątem spełniania warunków udziału, bada się tylko najkorzystniejszego.
zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24 aa (procedura odwrócona) i wymagał w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego, złożenia wraz z ofertą zobowiązania tego podmiotu w oryginale. Jeden z Wykonawców, złożył zobowiązanie w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę a nie przez podmiot trzecie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający, jeżeli NIE jest to oferta najkorzystniejsza. Czy należy wezwać do uzupełnienia we właściwej formie? Czy pozostawić to tak jak jest, bo pod kątem spełniania warunków udziału, bada się tylko najkorzystniejszego.
0
2020-01-13 08:43 0

KM

Karolina Misztal

14

Pozostawić jak jest, badamy wszystkie oferty tylko pod kątem przesłanek odrzucenia oferty.
Pozostawić jak jest, badamy wszystkie oferty tylko pod kątem przesłanek odrzucenia oferty.
0
2020-01-13 09:44 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy