Forum


Powrót rażąco niska cena

A.

Aneta .....

1

W postepowaniu powyżej progów (procedura z art. 24aa) niektóre z ofert nie spełniają wymagań siwz i podlegają odrzuceniu z art. 89 ust. 1 pkt 2. Czy pomimo tego należy wzywać do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny tych wykonawców?
W postepowaniu powyżej progów (procedura z art. 24aa) niektóre z ofert nie spełniają wymagań siwz i podlegają odrzuceniu z art. 89 ust. 1 pkt 2. Czy pomimo tego należy wzywać do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny tych wykonawców?
0
2020-01-13 10:53 0

A.

Aneta .....

1

.
.
0
2020-01-13 10:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy