Forum


Powrót informacja o podwykonawcach w formularzu

A.

Anna .....

Fachowiec 113

W formularzu ofertowym wykonawca oświadczył, że wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. Do oferty załączył zobowiązanie innego podmiotu. W wyniku wyjaśnień treści oferty Wykonawca oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona jednak przy pomocy podwykonawcy. Czy ofertę należałoby odrzucić?
W formularzu ofertowym wykonawca oświadczył, że wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. Do oferty załączył zobowiązanie innego podmiotu. W wyniku wyjaśnień treści oferty Wykonawca oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona jednak przy pomocy podwykonawcy. Czy ofertę należałoby odrzucić?
0
2020-01-14 08:59 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

Nie wiem, co napisał w wyjaśnieniach. A to ważne, czy z wyjaśnień wynika, że się się pomylił, źle zaznaczył itp. Czy wynika, że zmienił zdanie. Jeśli z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty dokumentów, czyli zobowiązania i oświadczenia wstępnego lub JEDZa wynika, że będzie korzystał z zasobów podmiotu trzeciego, to bym przyjęła wyjaśnienia i nie odrzucała oferty.
Nie wiem, co napisał w wyjaśnieniach. A to ważne, czy z wyjaśnień wynika, że się się pomylił, źle zaznaczył itp. Czy wynika, że zmienił zdanie. Jeśli z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty dokumentów, czyli zobowiązania i oświadczenia wstępnego lub JEDZa wynika, że będzie korzystał z zasobów podmiotu trzeciego, to bym przyjęła wyjaśnienia i nie odrzucała oferty.
0
2020-01-14 10:04 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy