Forum


Powrót modyfikacja OPZ a przedłużenie terminu

KM

Karolina Misztal

14

Napiszcie proszę, bo nie jestem pewna, czy jak Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia (np. w dostawach zmienia opis jednej pozycji), to zawsze musi przedłużyć termin składania ofert? I o ile - czy tak jakby ogłaszał nowe postępowanie, czyli wyznaczając termin min. 7 dni (dostawy) od dokonania zmiany?
Napiszcie proszę, bo nie jestem pewna, czy jak Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia (np. w dostawach zmienia opis jednej pozycji), to zawsze musi przedłużyć termin składania ofert? I o ile - czy tak jakby ogłaszał nowe postępowanie, czyli wyznaczając termin min. 7 dni (dostawy) od dokonania zmiany?
0
2020-01-15 11:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jeżeli zmieniamy OPZ w ogłoszeniu o zamówieniu to art. 12 ust. 2 ustawy PZP - trzeba przedłużyć o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach (nie musi być to znów 7 dni przy dostawach) przy założeniu że mamy do czynienia z PN poniżej progów, bo powyżej przy takiej zmianie termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE.
W przypadku gdy nie zmieniamy ogłoszenia tylko SIWZ przedłużamy o czas niezbędny na wprowadzenie zmian.
Jeżeli zmieniamy OPZ w ogłoszeniu o zamówieniu to art. 12 ust. 2 ustawy PZP - trzeba przedłużyć o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach (nie musi być to znów 7 dni przy dostawach) przy założeniu że mamy do czynienia z PN poniżej progów, bo powyżej przy takiej zmianie termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE. W przypadku gdy nie zmieniamy ogłoszenia tylko SIWZ przedłużamy o czas niezbędny na wprowadzenie zmian.
0
2020-01-15 12:01 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy