Forum


Powrót Dokument elektroniczny poniżej progów

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 629

Zamawiający prowadzi postępowanie poniżej progów unijnych (papierowo) bez dopuszczenia składania oferty drogą elektroniczną. Jeden z Wykonawców przesłał oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym i upiera się, że nie wyśle w formie papierowej. Czy Zamawiający powinien przyjąć takie oświadczenie, czy jednak żądać złożenia oświadczenia w formie papierowej. Jak się mają do tej sytuacji zapisy art. 78-1 Kodeksu Cywilnego?
Zamawiający prowadzi postępowanie poniżej progów unijnych (papierowo) bez dopuszczenia składania oferty drogą elektroniczną. Jeden z Wykonawców przesłał oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym i upiera się, że nie wyśle w formie papierowej. Czy Zamawiający powinien przyjąć takie oświadczenie, czy jednak żądać złożenia oświadczenia w formie papierowej. Jak się mają do tej sytuacji zapisy art. 78-1 Kodeksu Cywilnego?
0
2020-01-16 14:52 0

M.

Małgorzata .....

39

Jeśli ten wykonawca nie jest potencjalnym wygrywającym, ja bym nie nalegała na wersję papierową.
Jeśli ten wykonawca nie jest potencjalnym wygrywającym, ja bym nie nalegała na wersję papierową.
0
2020-01-16 14:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy