Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

M.

Malwina .....

10

Czy w przypadku braku podziału zamówienia na części, możliwy jest poniższy zapis dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

"1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy:
1) dla dokumentacji projektowej, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto , to jest w wysokości ………………….zł.
2) dla robót budowlanych, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, to jest w wysokości ………………….zł."

Brak podziału na części. jest tylko podział na zadania:
Zaprojektuj i wybuduj za kwotę ...... w tym:
zadanie 1 .....
zadanie 2 .....
Czy w przypadku braku podziału zamówienia na części, możliwy jest poniższy zapis dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy: "1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 1) dla dokumentacji projektowej, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto , to jest w wysokości ………………….zł. 2) dla robót budowlanych, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, to jest w wysokości ………………….zł." Brak podziału na części. jest tylko podział na zadania: Zaprojektuj i wybuduj za kwotę ...... w tym: zadanie 1 ..... zadanie 2 .....
0
2020-01-17 08:55 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

My przy formule zaprojektuj i wybuduj nie dzielimy zamówienia na zadania i zabezpieczenia na dokumentację i na roboty bud. tylko ustanawiamy jedno zabezpieczenie. Traktujemy zamówienie, jako jedno zadanie realizowane w dwóch etapach = 1 etap opracowanie dokumentacji, 2 etap realizacja.
My przy formule zaprojektuj i wybuduj nie dzielimy zamówienia na zadania i zabezpieczenia na dokumentację i na roboty bud. tylko ustanawiamy jedno zabezpieczenie. Traktujemy zamówienie, jako jedno zadanie realizowane w dwóch etapach = 1 etap opracowanie dokumentacji, 2 etap realizacja.
0
2020-01-17 09:56 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy