Forum


Powrót STWOR kiedy musi być

K.

Katarzyna .....

9

Z czego wynika że w przetargu na roboty budowlane poza projektem i przedmiarami dajemy do przetargu jeszcze STWOR (SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT) Kiedy musi być obowiązkowo ? kiedy wystarczy sam projekt i przedmiary?
Z czego wynika że w przetargu na roboty budowlane poza projektem i przedmiarami dajemy do przetargu jeszcze STWOR (SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT) Kiedy musi być obowiązkowo ? kiedy wystarczy sam projekt i przedmiary?
0
2020-01-21 09:11 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Gdy stosujemy ustawę PZP, to w robotach budowlanych STWiOR musi być zawsze. Art. 31 - zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Gdy stosujemy ustawę PZP, to w robotach budowlanych STWiOR musi być zawsze. Art. 31 - zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
0
2020-01-21 09:30 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy