Forum


Powrót brak polisy

S.

Sylwia .....

0

Zamawiający wymagał na potwierdzenie Sytuacji ekonomicznej i finansowej - wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ oraz przedstawienia aktualnej polisę ubezpieczeniową OC. Wykonwca złożył tylko oświadczenie a polisy nie czy można wezwać ich do uzupełnienia polisy.Proszę o podpowiedz
Zamawiający wymagał na potwierdzenie Sytuacji ekonomicznej i finansowej - wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ oraz przedstawienia aktualnej polisę ubezpieczeniową OC. Wykonwca złożył tylko oświadczenie a polisy nie czy można wezwać ich do uzupełnienia polisy.Proszę o podpowiedz
0
2020-01-22 08:37 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Czy zamawiający wymagał dokumentu (polisy) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty? Czy na wezwanie zgodnie z art. 26. 1 lub 2 pzp? Jakie były kryteria oceny ofert?
Czy zamawiający wymagał dokumentu (polisy) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty? Czy na wezwanie zgodnie z art. 26. 1 lub 2 pzp? Jakie były kryteria oceny ofert?
0
2020-01-22 08:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy