Forum


Powrót wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą. Jedna oferta została odrzucona. W takim przypadku Zamawiający występuje z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą tylko do tych Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone?
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą. Jedna oferta została odrzucona. W takim przypadku Zamawiający występuje z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą tylko do tych Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone?
0
2020-01-22 12:41 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Tak tylko do tych.
Tak tylko do tych.
0
2020-01-22 12:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy