Forum


Powrót Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry,
w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów UE (postępowanie prowadzone jest całkowicie w tradycyjnej ,,papierowej'' formie) wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, złożył kopię (wydruk/skan) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego, którą poświadczył za zgodność z oryginałem . W miejscach wyznaczonych na pieczęć oraz imię i nazwisko osoby z ramienia Urzędu Skarbowego brak jest pieczęci i podpisu. Prawdopodobnie wykonawca otrzymał ten dokument elektronicznie z US.
Zamierzamy wezwać wykonawcę do uzupełnienia tego dokumentu, tylko zastanawiam się, co w sytuacji jak wykonawca posiada tylko taki dokument elektroniczny otrzymany z urzędu ? w jaki sposób powinien poprawnie go złożyć i jak to uznać ?
Dzień dobry, w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów UE (postępowanie prowadzone jest całkowicie w tradycyjnej ,,papierowej'' formie) wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, złożył kopię (wydruk/skan) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego, którą poświadczył za zgodność z oryginałem . W miejscach wyznaczonych na pieczęć oraz imię i nazwisko osoby z ramienia Urzędu Skarbowego brak jest pieczęci i podpisu. Prawdopodobnie wykonawca otrzymał ten dokument elektronicznie z US. Zamierzamy wezwać wykonawcę do uzupełnienia tego dokumentu, tylko zastanawiam się, co w sytuacji jak wykonawca posiada tylko taki dokument elektroniczny otrzymany z urzędu ? w jaki sposób powinien poprawnie go złożyć i jak to uznać ?
0
2020-01-23 11:36 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

na wydrukach urzędowych z takich serwisów w stopkach/ nagłowkach są informacje na temat możliwości wykorzystania wydruku. Przeważnie opisane, iż nie wymaga podpisu.
na wydrukach urzędowych z takich serwisów w stopkach/ nagłowkach są informacje na temat możliwości wykorzystania wydruku. Przeważnie opisane, iż nie wymaga podpisu.
0
2020-01-23 11:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy