Forum


Powrót art. 67 ust. 1 pkt. 6 - brak informacji w ogloszeniu

A.

Agnieszka .....

0

Zamawiający przewidział w siwz możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji tylko w siwz.
Czy może można przeprowadzić procedurę z wolnej ręki?
Zamawiający przewidział w siwz możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji tylko w siwz. Czy może można przeprowadzić procedurę z wolnej ręki?
0
2020-01-24 11:01 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Kontrolujący przesłanki co do zastosowania zamówienia z wolnej ręki traktują literalnie. Nie było w ogłoszeniu o zamówieniu to nie można.
Kontrolujący przesłanki co do zastosowania zamówienia z wolnej ręki traktują literalnie. Nie było w ogłoszeniu o zamówieniu to nie można.
0
2020-01-24 11:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy