Forum


Powrót podwykonawca i podmiot trzeci składają samodzielnie ofertę

I.

Izabela .....

0

Proszę o pomoc - jesteśmy po otwarciu ofert na świadczenie usług organizacji szkolenia (hotel, wyżywienie, sala konferencyjna, transport). Mamy oferty 14 odrębnych Wykonawców. Jeden z Wykonawców złożył samodzielnie ofertę (hotel) i jednocześnie występuje jako podwykonawca u innych Wykonawców (jakieś agencje turystyczne) a nawet jako podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się jeszcze inny Wykonawca (także jakiś pośrednik). Do oferty, w której występuje jako podmiot trzeci mamy nawet dołączone zobowiązanie tego hotelu. Wydaje nam się, że nie ma podstaw do wykluczenia ani odrzucenia ofert żadnego z Wykonawców. Ale czy na pewno? I drugie pytanie - czy powinniśmy wzywać tych Wykonawców do złożenia jakiś wyjaśnień czy po prostu przyjąć, że wszystko jest ok bez żadnych wyjaśnień?
Proszę o pomoc - jesteśmy po otwarciu ofert na świadczenie usług organizacji szkolenia (hotel, wyżywienie, sala konferencyjna, transport). Mamy oferty 14 odrębnych Wykonawców. Jeden z Wykonawców złożył samodzielnie ofertę (hotel) i jednocześnie występuje jako podwykonawca u innych Wykonawców (jakieś agencje turystyczne) a nawet jako podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się jeszcze inny Wykonawca (także jakiś pośrednik). Do oferty, w której występuje jako podmiot trzeci mamy nawet dołączone zobowiązanie tego hotelu. Wydaje nam się, że nie ma podstaw do wykluczenia ani odrzucenia ofert żadnego z Wykonawców. Ale czy na pewno? I drugie pytanie - czy powinniśmy wzywać tych Wykonawców do złożenia jakiś wyjaśnień czy po prostu przyjąć, że wszystko jest ok bez żadnych wyjaśnień?
0
2020-01-24 18:02 0

M.

Małgorzata .....

0

1. Przydatna do tego będzie opinia Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 24 czerwca 2015 r.
Wg mnie nie ma podstawy do wykluczenia Wykonawcy (hotelu), ani Wykonawców, w których jest Podwykonawcą lub podmiotem trzecim, bo nie doszło do złamania zasady równej konkurencji.
2. Ja bym pokusiła się o wniosek- złożenie wyjaśnień przez Wykonawców, w którym wystarczyłoby mi oświadczenie, że udział tego hotelu jako Wykonawca i Podwykonawca nie zakłóca warunków uczciwej konkurencji.

Dzięki temu wnioskowi jesteś chroniona jako Zamawiający- wystąpiłaś z zapytaniem i dopilnowałaś, że nie realizuje się z przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 24 p.z.p.
Jeżeli chciałabyś wykluczyć tych Wykonawców, to na Ciebie przenoszony jest ciężar dowodowy (uzasadnienie wystąpienia zmowy przetargowej).
1. Przydatna do tego będzie opinia Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 24 czerwca 2015 r. Wg mnie nie ma podstawy do wykluczenia Wykonawcy (hotelu), ani Wykonawców, w których jest Podwykonawcą lub podmiotem trzecim, bo nie doszło do złamania zasady równej konkurencji. 2. Ja bym pokusiła się o wniosek- złożenie wyjaśnień przez Wykonawców, w którym wystarczyłoby mi oświadczenie, że udział tego hotelu jako Wykonawca i Podwykonawca nie zakłóca warunków uczciwej konkurencji. Dzięki temu wnioskowi jesteś chroniona jako Zamawiający- wystąpiłaś z zapytaniem i dopilnowałaś, że nie realizuje się z przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 24 p.z.p. Jeżeli chciałabyś wykluczyć tych Wykonawców, to na Ciebie przenoszony jest ciężar dowodowy (uzasadnienie wystąpienia zmowy przetargowej).
0
2020-01-24 18:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy