Forum


Powrót wadium (oferta po terminie)

K.

Karina .....

0

Kiedy należy zwrócić wadium Wykonawcy, który złożył ofertę po terminie i nie została otwarta? Przetarg unijny
Kiedy należy zwrócić wadium Wykonawcy, który złożył ofertę po terminie i nie została otwarta? Przetarg unijny
0
2020-01-27 12:36 0

K.

Katarzyna .....

52

W ustawie nie ma wprost opisanej takiej sytuacji, ale patrząc na funkcje wadium (jak to na szkoleniach mówią po co przepis powstał) a , po co jest wznoszone ? Ma funkcję zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania oraz udziału w nim podmiotów zdolnych do jego wykonania, lub polegająca na zapewnieniu odszkodowania na wypadek uchylania się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy czy też ma być przestrogą dla wykonawców przed zachowaniami, utrudniającymi zawarcie umowy.
Zatem jeśli oferta została złożona po terminie to ani zakłóci prawidłowego postępowania, ani jej autor nie uchyli się od podpisania umowy anie też nie będzie utrudniał zawarcia umowy, bo jego oferty nie ma w tym postępowaniu. Reasumując zwróciłabym niezwłocznie :)
W ustawie nie ma wprost opisanej takiej sytuacji, ale patrząc na funkcje wadium (jak to na szkoleniach mówią po co przepis powstał) a , po co jest wznoszone ? Ma funkcję zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania oraz udziału w nim podmiotów zdolnych do jego wykonania, lub polegająca na zapewnieniu odszkodowania na wypadek uchylania się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy czy też ma być przestrogą dla wykonawców przed zachowaniami, utrudniającymi zawarcie umowy. Zatem jeśli oferta została złożona po terminie to ani zakłóci prawidłowego postępowania, ani jej autor nie uchyli się od podpisania umowy anie też nie będzie utrudniał zawarcia umowy, bo jego oferty nie ma w tym postępowaniu. Reasumując zwróciłabym niezwłocznie :)
0
2020-01-27 13:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy