Forum


Powrót czy mozna dublowac kwotę w umowie ?

A.

Aneta .....

Fachowiec 112

"Umowa zawiera klauzule jej ewentualnego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, na warunkach określonych w § 5 umowy."

Określono w § 5 ust 4 umowy kwotę "szacunkowa wartość umowy wynosi 139.297,32 zł brutto" - zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Aneks terminowy zawarto w dniu 02.07.2019 roku.


Analiza zawarcia aneksu terminowego do umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego:

Wg mojej oceny kwota w umowie powinna zostać wykorzystana do kwoty z oferty, zgodnie z zapisem § 1 ust. 5, nawet w przypadku jej wydłużenia. W umowie nie ma prawa opcji o których mowa w art. 34 ust 5 pzp a aneks został zawarty tylko w zakresie zmiany terminu.

Prawo opcji jest to bowiem instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, natomiast obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym.

SIWZ i Ogłoszenie nie zawiera wartości wznowień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, a wycena szacunkowa została oszacowana na 12 miesięcy.

Zgodnie z Informacją z otwarcia ofert, Zamawiający oświadczył, że zamierza przeznaczyć kwotę na realizację Przedmiotu zamówienia w kwocie 151.200 z brutto.

Zgodnie z zasadami „essentialia negotii” umowa winna zawierać wynagrodzenie w kwocie za określony Przedmiot Zamówienia lub do kwoty, zgodnie z wartościami w formularzu cenowym, zatem stwierdzenie szacunkowej wartości w par. 5 ust. 4 winno być interpretowane jako wynagrodzenie Wykonawcy „do kwoty”, nawet przy założeniu, że Zamawiający może zmieniać ilości zleconych poszczególnych usług.

w mojej ocenie nie mozna dublować kwoty . Jak prawnie to inaczej wytlumaczyc? Mecenas uwaza inaczej, ze mozna, jedynie we wniosku nie uwzglednił Zamawiający szacunku na dwa lata.
"Umowa zawiera klauzule jej ewentualnego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, na warunkach określonych w § 5 umowy." Określono w § 5 ust 4 umowy kwotę "szacunkowa wartość umowy wynosi 139.297,32 zł brutto" - zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Aneks terminowy zawarto w dniu 02.07.2019 roku. Analiza zawarcia aneksu terminowego do umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego: Wg mojej oceny kwota w umowie powinna zostać wykorzystana do kwoty z oferty, zgodnie z zapisem § 1 ust. 5, nawet w przypadku jej wydłużenia. W umowie nie ma prawa opcji o których mowa w art. 34 ust 5 pzp a aneks został zawarty tylko w zakresie zmiany terminu. Prawo opcji jest to bowiem instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, natomiast obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. SIWZ i Ogłoszenie nie zawiera wartości wznowień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, a wycena szacunkowa została oszacowana na 12 miesięcy. Zgodnie z Informacją z otwarcia ofert, Zamawiający oświadczył, że zamierza przeznaczyć kwotę na realizację Przedmiotu zamówienia w kwocie 151.200 z brutto. Zgodnie z zasadami „essentialia negotii” umowa winna zawierać wynagrodzenie w kwocie za określony Przedmiot Zamówienia lub do kwoty, zgodnie z wartościami w formularzu cenowym, zatem stwierdzenie szacunkowej wartości w par. 5 ust. 4 winno być interpretowane jako wynagrodzenie Wykonawcy „do kwoty”, nawet przy założeniu, że Zamawiający może zmieniać ilości zleconych poszczególnych usług. w mojej ocenie nie mozna dublować kwoty . Jak prawnie to inaczej wytlumaczyc? Mecenas uwaza inaczej, ze mozna, jedynie we wniosku nie uwzglednił Zamawiający szacunku na dwa lata.
0
2020-01-27 14:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy