Forum


Powrót odwołanie do KIO a cofnięcie wyboru oferty

S.

Sylwia .....

0

Mam pytanie - Przetarg nieograniczony poniżej kwot, Zamawiający wybiera ofertę ,po jej wyborze dostaje odwołanie do KIO na czynność wyboru czy Zamawiający może odwołać swój wybór i dokonać ponownie badania ofert. Czy czekamy dopiero na informację z KIO
Mam pytanie - Przetarg nieograniczony poniżej kwot, Zamawiający wybiera ofertę ,po jej wyborze dostaje odwołanie do KIO na czynność wyboru czy Zamawiający może odwołać swój wybór i dokonać ponownie badania ofert. Czy czekamy dopiero na informację z KIO
0
2020-01-27 14:27 0

K.

Katarzyna .....

52

Zamawiający dokonując czynności wyboru najkorzystniejszej oferty jest nią związany. Istnieją jednak odstępstwa od tej zasady dające zamawiającemu prawo do zmiany swojej decyzji i wydaje mi się, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu o ile pamiętam art.186
Zamawiający dokonując czynności wyboru najkorzystniejszej oferty jest nią związany. Istnieją jednak odstępstwa od tej zasady dające zamawiającemu prawo do zmiany swojej decyzji i wydaje mi się, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu o ile pamiętam art.186
0
2020-01-27 14:36 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy