Forum


Powrót Procedura standardowa i odwrócona

P.

Patrycja .....

0

Szanowni państwo bardzo proszę o Państwa opinie odnośnie mojego rozumowania w postępowaniu standardowym i w procedurze odwróconej (przetarg nieograniczony, poniżej kwot z art. 11 ust 8.)

1. Procedura odwrócona
Sprawdzam oferty (ocena kryteriów + art. 89 ust.1 ). Następnie wiadomo grupa kapitałowa, a kolejno wzywam wyłączenie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków.

2. Standardowo
Sprawdzam oferty (ocena kryteriów + art. 89 ust.1 + spełnienie warunków udziału + brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonych oświadczeń). Następnie grupa kapitałowa, a kolejno wzywam wszystkich czy tylko najwyżej ocenionego do złożenia dokumentów??

Byłam święcie przekonana że w procedurze standardowej (zgodnie z art. 26 ust. 2) wzywam wyłącznie najwyżej ocenionego do przedstawienia dokumentów. Jednak ostatnio dostałam informacje od kilku praktyków, że powinnam wszystkich wezwać do przedstawienia dokumentów, że aby wzywać wyłącznie do uzupełnienia dokumentów wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona powinnam zastosować procedurę odwróconą.


Bardzo proszę o pomoc
Szanowni państwo bardzo proszę o Państwa opinie odnośnie mojego rozumowania w postępowaniu standardowym i w procedurze odwróconej (przetarg nieograniczony, poniżej kwot z art. 11 ust 8.) 1. Procedura odwrócona Sprawdzam oferty (ocena kryteriów + art. 89 ust.1 ). Następnie wiadomo grupa kapitałowa, a kolejno wzywam wyłączenie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków. 2. Standardowo Sprawdzam oferty (ocena kryteriów + art. 89 ust.1 + spełnienie warunków udziału + brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonych oświadczeń). Następnie grupa kapitałowa, a kolejno wzywam wszystkich czy tylko najwyżej ocenionego do złożenia dokumentów?? Byłam święcie przekonana że w procedurze standardowej (zgodnie z art. 26 ust. 2) wzywam wyłącznie najwyżej ocenionego do przedstawienia dokumentów. Jednak ostatnio dostałam informacje od kilku praktyków, że powinnam wszystkich wezwać do przedstawienia dokumentów, że aby wzywać wyłącznie do uzupełnienia dokumentów wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona powinnam zastosować procedurę odwróconą. Bardzo proszę o pomoc
1
2016-10-10 09:55 0

W.

Walentyna .....

20

1. Procedura odwrócona tak ja została przez Ciebie opisana.
Oświadczenia składane wraz z ofertą, które podlegają ocenie po ocenie ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy najkorzystniejszego.
2. Standardowo
Sprawdzam oferty (ocena kryteriów + art. 89 ust.1 + spełnienie warunków udziału + brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonych oświadczeń). Następnie grupa kapitałowa, a kolejno wzywam najwyżej ocenionego do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust.2
1. Procedura odwrócona tak ja została przez Ciebie opisana. Oświadczenia składane wraz z ofertą, które podlegają ocenie po ocenie ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy najkorzystniejszego. 2. Standardowo Sprawdzam oferty (ocena kryteriów + art. 89 ust.1 + spełnienie warunków udziału + brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonych oświadczeń). Następnie grupa kapitałowa, a kolejno wzywam najwyżej ocenionego do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust.2
1
2016-10-10 10:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy